Lật Hình May Mắn

Chú ý : 30k/1 lần lật hình

LẬT THẺ GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
2410547*** Bạn Trúng 5000 Kim Cương 16:31 03/01
huypham*** Bạn Trúng 5000 Kim Cương 22:01 23/12
adminhu*** Bạn Trúng 5000 Kim Cương 20:38 23/12
huyplay*** Bạn Trúng 9999 Kim Cương 21:40 01/12
1623484*** Bạn Trúng 9999 Kim Cương 14:14 10/11
12345hu*** Bạn Trúng 9999 Kim Cương 07:23 25/10