Vòng Quay Code Súng

Chú ý : 20k/1 lần quay
Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
hellomn*** Nhận được Code Scar Titan 21:39 15/04
hellomn*** Nhận được Code Thêm 30% Trúng 17:28 15/04
votriti*** Nhận được Code Mp40 Sấm Sét 12:49 09/04
minh200*** Nhận được Code XM8 Cá Mập Vàng 20:33 07/04
hieucon*** Nhận được Code Thêm 30% Trúng 12:53 07/04
hieucon*** Nhận được Code Mp40 Sấm Sét 12:53 07/04
kimsang*** Nhận được Code Scar Titan 20:45 05/04
nguyen*** Nhận được Code Scar Titan 17:57 05/04
phong12*** Nhận được Code Scar Titan 10:54 05/04
danhg*** Nhận được Code Ak47 Giác Đấu 11:13 18/03
1082621*** Nhận được Code Mp40 Sấm Sét 20:18 15/03
1209979*** Nhận được Code Ak47 Giác Đấu 12:31 14/03
hjhjhjh*** Nhận được Code Scar Titan 10:00 14/03
4353779*** Nhận được Code Thêm 30% Trúng 09:53 11/03
4353779*** Nhận được Code Thêm 30% Trúng 09:52 11/03
lenhuqu*** Nhận được Code Scar Titan 09:36 11/03
2717651*** Nhận được Code Scar Titan 17:50 08/03
adminhu*** Nhận được Code XM8 Cá Mập Vàng 22:00 03/01
adminhu*** Nhận được Code Thêm 30% Trúng 21:59 03/01
adminhu*** Nhận được Code XM8 Cá Mập Vàng 21:57 03/01
free-fi*** Nhận được Code Thêm 30% Trúng 17:23 03/01
2410547*** Nhận được Code Thêm 30% Trúng 16:27 03/01
2410547*** Nhận được Code Ak47 Giác Đấu 16:27 03/01
adminhu*** Nhận được Code Mp40 Sấm Sét 07:33 22/12
adminhu*** Nhận được Code Thêm 30% Trúng 07:33 22/12
adminhu*** Nhận được Code Mp40 Sấm Sét 22:05 21/12
adminhu*** Nhận được Code Thêm 30% Trúng 22:05 21/12
adminhu*** Nhận được Code Mp40 Sấm Sét 22:04 21/12
adminhu*** Nhận được Code Thêm 30% Trúng 22:04 21/12
adminhu*** Nhận được Code Ak47 Hỏa Kỳ Lân 21:56 21/12
adminhu*** Nhận được Code Mp40 Sấm Sét 21:52 21/12
adminhu*** Nhận được Code Mp40 Sấm Sét 21:37 21/12
4450679*** Nhận được Code Mp40 Sấm Sét 17:49 21/12
8547990*** Nhận được Code Mp40 Sấm Sét 17:01 17/12
8547990*** Nhận được Code Mp40 Sấm Sét 17:01 17/12
hien00*** Nhận được Code Thêm 30% Trúng 20:53 25/11
1873436*** Nhận được Code M1014 Địa Ngục 16:03 19/11
2233489*** Nhận được Code M1014 Địa Ngục 19:06 18/11
ntngami*** Nhận được Code XM8 Cá Mập Vàng 11:58 17/11
2745155*** Nhận được Code Ak47 Hỏa Kỳ Lân 12:46 15/11
2745155*** Nhận được Code Mp40 Sấm Sét 12:46 15/11
2745155*** Nhận được Code Mp40 Sấm Sét 12:45 15/11
1873436*** Nhận được Code Thêm 30% Trúng 10:54 14/11
2253486*** Nhận được Code Mp40 Sấm Sét 10:58 12/11
1623484*** Nhận được Code Thêm 30% Trúng 10:46 11/11
1623484*** Nhận được Code Ak47 Giác Đấu 10:46 11/11
1623484*** Nhận được Code Thêm 30% Trúng 10:45 11/11
3959239*** Nhận được Code Mp40 Sấm Sét 09:57 11/11
1623484*** Nhận được Code M1014 Địa Ngục 14:13 10/11